Zagęszczanie, czyli inaczej ubijanie kostki brukowej to jeden z istotnych etapów układania tego
rodzaju nawierzchni ulic, chodników, podjazdów czy tarasu. Ten zabieg wykonuje się praktycznie na
samym końcu, natomiast ma ogromne znaczenie dla powodzenia całej pracy. Podpowiadamy, jak go
wykonać, by użytkowanie kostki brukowej było w pełni komfortowe, a sama nawierzchnia tego
rodzaju mogła spełniać swoją funkcję przez długi czas.


Czym zagęszczać kostkę brukową?


Zagęszczanie kostki brukowej jest konieczne, by taka nawierzchnia terenu była stabilna, zwarta i
równa. Pominięcie tego etapu układania kostki brukowej może skutkować wypaczaniem kolejnych
kostek brukowych, odpryskiwania ich krawędzi, nierówności całej przestrzeni i brakiem jej
stateczności.


Do zagęszczania kostki brukowej idealnie nadaje się tzw. zagęszczarka. Taki sprzęt bez problemu
udaje się wypożyczyć, jest w nie wyposażona również każda firma brukarska, która zajmuje się
układaniem takiej nawierzchni terenu.


Prace wykonuje się już po ułożeniu kostki. Zagęszczarka musi pracować płynnie, należy unikać
ubijania kostki brukowej w jednym miejscu i przy zbyt dużym nacisku. Zaleca się, by praca
zagęszczarki odbywała się przy ustawieniu parametrów maksymalnie 5 000 obrotów na każdą minutę
jej działania. Prawidłowe wykorzystanie zagęszczarki odbywa się wtedy, gdy ubijanie kostki przebiega
w kierunku poprzecznym do jej ułożenia. Pracę należy rozpocząć od brzegów i kierować się ku
środkowi nawierzchni.


Pamiętajmy, by do zagęszczania kostki brukowej w końcowym etapie jej układania nie nadają się
walce, ponieważ te naciskają na nawierzchnię punktowo, a nie płynnie. Efektem może być
niewłaściwa stateczność kostki oraz jej nierówna powierzchnia. Co ważne, wielkość płyty roboczej
zagęszczarki powinna być dopasowana do terenu, na jakim ma pracować.
Prace zagęszczające odbywają się zaraz po ułożeniu kostki brukowej. Jeśli jej podbudową jest
zaprawa, zagęszczanie musi odbyć się jeszcze przed procesem wiązania zaprawy - zaleca się, by prace
zagęszczające odbyły się nie później niż 3 godziny po wykonaniu podbudowy.


Skutki nieprawidłowego zagęszczania kostki brukowej


Okazuje się, że zagęszczanie kostki brukowej jest nie tylko niezbędne, ale musi też być wykonane
prawidłowo. Zaleca się, by roboty tego rodzaju były prowadzone do momentu uzyskania optymalnej
stateczności całej powierzchni. Po zabiegu może okazać się, że konieczne staje się dodatkowe
uzupełnienie spoin piaskiem.


Priorytetem jest również odpowiedni stan płyty zagęszczarki. Jeśli będzie zanieczyszczona albo
nierówna, może trwale zniszczyć kostkę brukową. Maszyna musi być też wyposażona w płytę
zagęszczającą z gumową okładziną - w innym przypadku po prostu porysuje kostkę brukową. Sama
kostka lub płyta tarasowa nie może być zaś mokra, ma być idealnie sucha i czysta.