Kostka brukowa to dzisiaj jeden z najczęściej wybieranych materiałów na nawierzchnię chodników,
alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, podjazdów, dróg czy tarasów. Aby jej użytkowanie było w
pełni komfortowe, a sama kostka brukowa mogła służyć przez wiele lat, konieczne jest jej
odpowiednie ułożenie. Błędy popełniane na poszczególnych etapach jej układania mogą
spowodować konieczność jej wymiany. Do najczęściej występujących zalicza się ruszanie kostki
brukowej oraz jej zapadanie w czasie eksploatacji. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi znajdziecie
poniżej.

Dlaczego kostka brukowa się rusza?


Ważne są poszczególne etapy układania kostki brukowej, które nie tylko należy zachować we
właściwej kolejności, ale również wykonać w sposób odpowiedni. Ruszanie się kostki brukowej
wynika najczęściej nie ze złej jakości samego materiału. To przeważnie efekt błędów popełnianych już
na etapie wykonywania podbudowy pod kostkę brukową.


Ruszanie się kostki brukowej następuje, jeśli podbudowa jest zbyt cienka, została wykonana ze źle
dobranych surowców lub brakuje jej ostatniej warstwy, czyli najczęściej piasku z cementem. Sama
podbudowa powinna być wykonana z tłucznia drogowego. Ruszanie się kostek może być
spowodowane nierównościami podbudowy albo jej niestabilnością.


Kolejny defekt, który wywoła ruszanie się kostki brukowej to zachowanie zbyt dużych odstępów w
procesie jej układania. Zaleca się zachowanie około 3 milimetrowych odstępów. Co więcej, szczeliny
należy dokładnie wypełnić piaskiem bądź grysem już w końcowej fazie układania całej nawierzchni.
Ruszanie się kostek może następować wtedy, jeśli luki nie zostaną wypełnione albo uzupełnione -
takie prace warto wykonywać cyklicznie, już w trakcie eksploatacji nawierzchni z kostki brukowej.

Dlaczego się zapada?

Problem równie często spotykany to zapadanie się kostki brukowej. Ten defekt jest następstwem złej
podbudowy. Okazuje się, że nieprawidłowo wykonana podbudowa jest odpowiedzialna za nawet
70% wad nawierzchni z kostki brukowej już w trakcie jej eksploatacji. Zapadanie się jej fragmentów
spowodowane może być nierówną podbudową bądź jej złym zagęszczeniem czy wyprofilowaniem.
Taka wada może powstawać również w wyniku dobrania niewłaściwych materiałów do podbudowy,
uwzględniając rodzaj gruntu macierzystego. To dlatego tak istotne jest dokładnie zaplanowanie całej
inwestycji wraz z analizą typu terenu.


Następnym problemem, który może wywoływać zapadanie się kostki, jest wypłukiwanie się kruszywa
spoinowego. Szczeliny pomiędzy kostkami należy regularnie uzupełniać, ponieważ przez powstające
w nich luki z łatwością dostaje się woda. Ta z kolei przedostaje się pod kostkę i przyczynia się do
destrukcji podbudowy.