.

Kamal- jak układać krawężniki

Kamal- jak układać krawężnikiKażda nawierzchnia wymaga odpowiedniego wykończenia. Zapewni to nie tylko jej estetyczny wygląd, ale także stabilność i wytrzymałość. Do tego celu przeznaczone są krawężniki i innego typu obrzeża. Układając je również należy przestrzegać pewnych zasad, bo inaczej całość nawierzchni nie będzie w stanie właściwie spełnić swojej funkcji. Przeczytaj kluczowe wskazówki, jak układać krawężniki.

Układanie krawężników

Krawężniki należy układać na ławie betonowej zgodnie z projektem. Należy wykonywać w niej (w odległości nie większej niż co 5 m) szczeliny dylatacyjne o szerokości około 20 mm i wypełnić je elastyczną masą do spoin. Pomiędzy spodem krawężnika i ławą powinna być ułożona warstwa podsypki o grubości 30-50 mm. Podsypka z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 umożliwi niezależne odkształcanie się krawężników i ławy oraz niwelowanie dopuszczalnych różnic wysokości krawężników. Krawężniki typu obrzeże można układać także na wyrównanym i zagęszczonym podłożu z gruntu niespoistego lub na podbudowie kruszywowej.

Krawężniki a szczeliny

Krawężniki należy układać zachowując między nimi szczeliny o szerokości 5-10 mm. Zaleca się nie wypełniać tych szczelin. W przypadku konieczności ich wypełnienia, zaleca się wypełnić elastyczną masą do spoin, odporną na warunki atmosferyczne. Stosowane czasami wypełnianie zaprawą cementowo-piaskową jest bardzo nieestetyczne i w pewnych warunkach będzie powodowało odpryski krawędzi górnych z boku krawężników.

Posadowienie krawężników

Szczegółowe rozwiązania posadowienia krawężników należy projektować z uwzględnieniem typu i rodzaju nawierzchni oraz warunków geotechnicznych.