.

Kamal- jak układać płyty brukowe

Kamal- jak układać płyty brukoweUkładanie płyt brukowych nieco różni się od układania kostki. Płyty mają znacznie większą powierzchnię, zatem odmienne są wymagania, jeśli chodzi o właściwe przygotowanie podłoża pod nawierzchnię. Poniżej prezentujemy najważniejsze wytyczne, dotyczące układania płyt brukowych, zarówno tych pełnych, jak i ażurowych.

1. Nośność podłoża

Podstawowe uwagi dotyczące nośności podłoża i wykonania podbudowy pod betonowe płyty brukowe są takie same jak dla kostki brukowej, tj. podłoże i podbudowa powinny gwarantować przeniesienie największych dopuszczalnych obciążeń dla danej nawierzchni z płyt brukowych.

2. Nawierzchnia z płyt

Nawierzchnia z płyt brukowych powinna posiadać każdej strony obramowanie z krawężników (obrzeży).

3. Obciążenie kostek

Płyty o grubości 5 i 6 cm stosowane są jako warstwa ścieralna nawierzchni przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego i rowerowego. Płyty pełne o grubości 7 cm oraz ażurowe o grubości 10 cm mogą być także stosowane na parkingi, ale wyłącznie dla samochodów osobowych.

4. Ruch pieszy

W przypadku wykorzystywania nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego, płyty mogą być układane bez podbudowy, jeżeli podłoże jest odpowiednio nośne, odwodnione i z gruntu niespoistego.

5. Podłoże pod płyty ażurowe

Podłoże i podbudowa pod płyty ażurowe powinny być przepuszczalne, aby umożliwiały wsiąkanie wody opadowej.

6. Wypełnienie płyt ażurowych

Puste przestrzenie w płytach ażurowych można wypełnić np. żwirem lub ziemią ogrodniczą i obsiać trawą.