.

Kamal - Lusamur

Kamal - Lusamur

Podobnie jak system Muraflor bloczki typu Lusamur stosowane są jako wolno stojące murki ozdobne lub jako umocnienia niewielkich skarp, zboczy czy też tarasów. Inaczej niż siostrzany system kształtki te łamane są na placu budowy tuż przed ich ułożeniem.