.

Kamal- zanim położysz kostkę brukową - 7 uwag wstępnych

Kamal- zanim położysz kostkę brukową - 7 uwag wstępnychWybór i ułożenie kostki brukowej wydawać się może nie lada wyzwaniem, szczególnie dla osób, które zajmują się tym pierwszy raz w życiu. Zadanie to można sobie znacząco ułatwić przygotowując się uprzednio na to co nas czeka. Przedstawiamy kilka krótkich wskazówek, które pomogą Wam prawidłowo obchodzić się z kostką brukową na etapie składania zamówienia, układania i konserwacji. Życzymy udanej pierwszej przygody z kostką brukową!

1. Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem wbudowywania elementów betonowych należy sprawdzić czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie posiada widocznych braków np. uszkodzeń transportowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące jakości wyrobów należy zgłaszać dostawcy, zanim te elementy zostaną wbudowane. Nie wolno wbudowywać elementów uszkodzonych. Producent nie ponosi kosztów rozbiórki takich elementów i wbudowania nowych.

2. Utrzymanie czystości

Elementy betonowe takie jak: kostka brukowa, płyty , obrzeża, krawężniki itp. nie są odporne na zabrudzenia zewnętrzne (benzyna, oleje samochodowe, tłuszcze, ziemia, kawa). Należy dbać o utrzymanie czystości powierzchni tych elementów. Zastosowanie preparatów impregnujących (uszczelniają powierzchnię wyrobu lub tworzą na niej powłokę) ułatwia utrzymanie powierzchni wyrobów w czystości. Do czyszczenia nawierzchni z kostki można stosować myjki ciśnieniowe.

3. Środki odladzające

Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni z kostki nie zaleca się stosowania środków odladzających.

4. Uszkodzenia kostki

Na nawierzchnię z kostki brukowej nie należy zrzucać przedmiotów ciężkich lub o ostrych krawędziach. Nie należy ich także po nawierzchni ciągnąć. Może to spowodować trwałe uszkodzenie mechaniczne kostek lub innych elementów.

5. Ilość kostki a ułożenie

Ilość kostek brukowych na 1 m2 umożliwia ułożenie zamówionej powierzchni przy zastosowaniu prawidłowych zasad ich układania. Straty na docinki należy uwzględnić dodatkowo.

6. Kostki uzupełniające

W niektórych wypisach kostek, występują kostki uzupełniające (brzegowe, połówkowe) w ściśle określonej proporcji w stosunku do kostek podstawowych. Ewentualny ich nadmiar nie podlega zwrotowi, zaś ewentualny niedobór można uzupełnić przez docięcie kostek podstawowych.

7. Etykiety wyrobów

Dla umożliwienia identyfikacji wyrobu należy zachować etykiety z informacją o wyrobie.