.

Pale

Pale

Pale prefabrykowane mają zastosowanie przy posadowieniach obiektów na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe. Wykonywane są jako elementy o przekroju kwadratowym i długości do 15 m. Przy większych długościach pale wykonywane są ze specjalną złączką systemową. Wszystkie krawędzie są fazowane 15/15 mm lub 20/20 mm.
Cena katalogowa :  brak danych

Zaznacz więcej opcji produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Opis produktu
Szczegóły
Pale prefabrykowane mają zastosowanie przy posadowieniach obiektów na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe. Wykonywane są jako elementy o przekroju kwadratowym i długości do 15 m. Przy większych długościach pale wykonywane są ze specjalną złączką systemową. Wszystkie krawędzie są fazowane 15/15 mm lub 20/20 mm. Pale wykonywane są z betonu klasy C 40/50, a zbrojenie główne (podłużne) ze stali klasy AIIIN. Strzemiona wykonywane są w postaci uzwojenia (spirali) z prętów ze stali klasy AIIIN. OFERTA: Posiadamy w ofercie prefabrykowane pale żelbetowe kwadratowe pełne o przekroju 30 x 30 cm lub 40 x 40 cm i długości do 15m. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia odcinków pali złączkami systemowymi w pale o łącznej długości do 45 m. Powierzchnia czołowa pali może mieć skos technologiczny ułatwiający wbijanie. budownictwo mostowe(podpory mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek, przepustów) nadbrzeża portów, przystani, pomostów budowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym posadowienie słupów energetycznych,słupów trakcji kolejowej, wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów reklam i billboardów budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe posadowienie konstrukcji wsporczej ekranów akustycznych podpory tymczasowe rusztowań żurawie budowlane, maszyny ciężkie
ZALETY:
• krótki czas realizacji bez zbędnego wydobycia ziemi
• pale można obciążać bezpośrednio po wbiciu w podłoże
• zmniejszenie ilości sprzętu na placu budowy
• niewielka powierzchnia wymagana do składowania
• prosty dobór wymaganej długości, przy zastosowaniu systemowych złączek palowych – długość do 45 m
• możliwość wykonania pali nachylonych pod kątem
• beton wykonany w zakładzie prefabrykacji zapewnia odpowiednią szczelność oraz mrozoodporność
• uniezależnienie od warunków pogodowych panujących podczas wbijania pali
• możliwość bieżącej kontroli (badania dynamiczne, pomiar wpędu, weryfikacja zagłębienia w podłoże nośne)
• możliwość wykonania wstępnych badań nośności w celu optymalizacji liczby i długości pali, z zastosowaniem korelacji wyników badań ze wzorów dynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali
• dobra praca pali na siły wyciągające• ograniczenie hałasu i drgań przy wykorzystaniu młotów hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną

Wykorzystane zdjęcia i opisy produktu są własnością firmy Betard.