.

Systemy kominowe Plewa Osmose- pozostałe

Systemy kominowe Plewa Osmose- pozostałe

Oprócz rur o przekroju kwadratowym firma PLEWA OSMOSE posiada również w swojej ofercie rury o przekroju okrągłym. Mają one zastosowanie w systemach UNI OSMO LAS oraz UNI OSMO FU. W systemach tych zastosowano rury ceramiczne wykonane w technologii formowania izostatycznego. Posiadają one ścianki o grubości jedynie 8 mm. Są to rury kielichowe z połączeniami zapewniającymi szczelność, charakteryzujące się minimalną nasiąkliwością, odpornością na działanie kwaśnych kondensatów i doskonałymi właściwościami termicznymi.
Cena katalogowa :  brak danych

Zaznacz więcej opcji produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Opis produktu
Szczegóły
Oprócz rur o przekroju kwadratowym firma PLEWA OSMOSE posiada również w swojej ofercie rury o przekroju okrągłym. Mają one zastosowanie w systemach UNI OSMO LAS oraz UNI OSMO FU. W systemach tych zastosowano rury ceramiczne wykonane w technologii formowania izostatycznego. Posiadają one ścianki o grubości jedynie 8 mm. Są to rury kielichowe z połączeniami zapewniającymi szczelność, charakteryzujące się minimalną nasiąkliwością, odpornością na działanie kwaśnych kondensatów i doskonałymi właściwościami termicznymi. UNIOSMO LAS stosuje się jako system powietrzno-spalinowy do kotłów z zamkniętą komorą spalania - można wtedy podłączyć do niego do 10 pieców. Przy pojedynczym podłączeniu komin może pracować w nadciśnieniu. Maksymalna temperatura pracy ciągłej dla tego systemu to 200°C. Uwarunkowana jest ona zastosowaniem silikonowych uszczelek do podłączenia pieca gazowego. UNI OSMO FU stosuje się jako komin uniwersalny, przeznaczony do pracy mokrej albo suchej, do pieców na różne rodzaje paliw: na gaz, węgiel, olej opałowy,drewno, brykiet, itp. Jest odporny na działanie żrących kondensatów. Może pracować zarówno w nadciśnieniu jak i podciśnieniu. UNI OSMO FU jest odporny na pożar sadzy i może znaleźć zastosowanie jako komin do kominka.Ze względu na zastosowanie szczelnej rury prasowanej izostatycznie w systemie tym nie jest konieczne przewietrzanie izolacji z wełny mineralnej. Upraszcza to wznoszenie komina i eliminuje zastosowanie dodatkowych elementów. Maksymalna temperatura pracy roboczej to 600°C Obliczenia przekroju kanału dymowego wykonuje się według normy PN EN 13384. Obliczeń tych firma Plewa dokonuje nieodpłatnie na życzenie klientów. Szczegółowe informacje na stronie producenta: www.plewa.net.pl

Wykorzystane zdjęcia i opisy produktu są własnością firmy Betard.