Okazuje się, że podbudowa kostki brukowej, chociaż niewidoczna, to jest elementem priorytetowym
w zakresie wytrzymałości i komfortowego użytkowania tego rodzaju nawierzchni drogi. To właśnie od
rodzaju i jakości wykonania podbudowy zależeć będzie możliwość eksploatacji idealnie ułożonej
kostki brukowej. Do tego etapu prac warto się odpowiednio przygotować. Przedstawiamy cały proces
krok po kroku.


Rola podbudowy kostki brukowej


Podłoże, na jakim zostanie ułożona kostka brukowa, przejmuje całe obciążenie nawierzchni i
odpowiada za jego wpływ na grunt rodzimy, który znajduje się na danym terenie. To również
podbudowa odpowiada za właściwości ochronne kostki przed mrozem czy wilgotnością nawierzchni.
Jest niezbędnym elementem do układania kostki brukowej, stanowi wręcz podstawę takiej
nawierzchni. Warto zdać sobie sprawę, że źle wykonana podbudowa będzie skutkować
występowaniem nierówności, kolein, a nawet zapadaniem się fragmentów nawierzchni z kostki
brukowej.


Właściwości podbudowy pod kostkę brukową


Podbudowa z tłucznia drogowego i podsypki piaskowo cementowej musi być przede wszystkim
odpowiedniej grubości, biorąc pod uwagę późniejsze użytkowanie nawierzchni. Te pod alejki
spacerowe powinny mieć grubość 10-20 cm, natomiast dla użytku pojazdów mechanicznych muszą
wynosić 30-40 cm.
Sama podbudowa musi przepuszczać wilgoć, nie może zatrzymywać wody. To dlatego wykonuje się ją
najczęściej z tłucznia drogowego/żużla z połączeniem piasku z cementem. Zaleca się, by układać ją
warstwami o grubości 10 cm, a każdą z nich dodatkowo ubijać/zagęszczać. Pod materiał podbudowy
można też zastosować geowłókninę (przede wszystkim, jeśli grunt macierzysty wykazuje słabą
spoistość).


Jeszcze do niedawna najczęściej jako podbudowę stosowano tylko mieszankę piasku z cementem.
Współcześnie eksperci potwierdzają jednak, że taki surowiec wcale nie zapewnia lepszej stabilności i
nośności nawierzchni z kostki brukowej. Wręcz przeciwnie, zbyt zwarta podbudowa tego rodzaju nie
odprowadza wilgoci, co może przyczynić się do wypaczania kostki i jej zapadania.


Co ważne, na podstawową warstwę podbudowy warto rozsypać jeszcze kilkucentymetrową warstwę
piasku albo drobnego żwirku. W żadnym przypadku nie można jej jednak dodatkowo ubijać, powinna
być luźna.


Wykonawca nawierzchni z kostki brukowej musi zdawać sobie sprawę, że tylko odpowiednio dobrana
i wykonana podbudowa zapewni jej wieloletnią wytrzymałość i komfortowe użytkowanie. Zła
podbudowa może zaś spowodować zapadnięcie się nawierzchni, co wiąże się z wysokimi kosztami jej
naprawy, a w skrajnych przypadkach nawet jej całkowitej wymiany.